Kollektivt avtal för frilansande undertextare

Publicerad 14 juni 2021

I dag, 14 juni 2021, har Journalistförbundet och undertextningsbolaget Iyuno Sweden AB enats om ett avtal för frilansande medietextare.

I och med avtalet upphör den så kallade svartlistning, som förbundets sektion Medietextarna uppmanat till efter att företaget aviserat en sänkning av arvodet för bearbetning av maskinöversättning (så kallad NMT).

Förbundet och bolaget är nu överens om en miniminivå på 28,70 kronor per programminut för bearbetning av maskinöversättning. Parterna är också eniga om ett antal generella villkor som ska gälla mellan bolaget och förbundets medlemmar. 

Linus Kollberg frilans

− Vi hade så klart gärna sett ett betydligt högre arvode än det vi nu är överens om, men att företaget lyssnat visar också på att vi har en styrka som kollektiv och det är bra att vi har fått till ett generellt avtal, säger Linus Kollberg, ordförande i Medietextarna.

"Ett steg i rätt riktning"

Avtalet innebär bland annat att Journalistförbundet kommer att få regelbunden information från företaget och förhandlingsrätt för medlemmar. Även ett årligt möte för att få information om arvodesnivåerna kommer att bli av. 

− Det är positivt att vi har fått till det här avtalet och den här kommunikationen med företaget. Det är ett steg i rätt riktning och något vi hoppas att fler företag kan ta efter, säger Victoria da Silva som deltagit från Journalistförbundet i förhandlingarna.

Träder i kraft 1 juli

Utöver möjligheten att ta del av information från företaget innehåller avtalet även rätt till ersättning vid avbrutet uppdrag, samt rushtillägg i de fall där förutsättningarna har ändrats. När det gäller upphovsrätten regleras den av gällande lagstiftning, men företaget ska verka för att den respekteras i avtal med tredje part.

Avtalet med Iyuno träder i kraft 1 juli 2021 och löper på till och med 31 juni 2022 och därefter löpande med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Senast ändrad 15 juni 2021