Foto: Journalistförbundet

Möten inför ny upphovsrättslag

Publicerad 12 februari 2021

Implementeringen av EU:s upphovsrättsdirektiv har dragit ut på tiden. Först i juni 2021 kommer en promemoria med förslag på en ny upphovsrättslag, som sedan ska skickas ut på remiss. Redan i vinter har förbundets frilansklubb Frilans Riks träffat representanter för de politiska partierna.

På Frilans Riks hemsida skriver Hasse Hedström och Gert Lundstedt för Frilans Riks att de i början av 2021 haft digitala möten med samtliga riksdagspartiers upphovsrättsansvariga. Förutom att få veta mer om hur partierna tänker kring att EU:s upphovsrättsdirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning, har frilansklubben även lyft fram på vilket sätt direktivet är viktigt för medlemmar i Journalistförbundet.

Positiv effekt på "fulavtal"

Frilans Riks lyfter särskilt vikten av artikel 18 i direktivet som är tänkt att stärka upphovspersonens avtalsställning och som ger rätt till skälig och proportionerlig ersättning när upphovsrättspersonens verk används online. Det här är ”en artikel som skulle kunna ha stor påverkan för de så kallade ”fulavtalen”, öka möjligheterna till bättre ersättning för återanvändning av material”, skriver Hasse Hedström och Gert Lundstedt på Frilans Riks hemsida.

Mer pengar till att betala journalister 

Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf ser att artikel 17 på flera sätt kan komma vara viktig för medlemmar i Journalistförbundet och mediebranschen i Sverige. Artikel 17 kan bland annat innebära att onlineplattformar som Facebook, Instagram och YouTube blir ansvariga för att upphovsrättsligt skyddat material som texter och bilder laddas upp av användare som saknar tillstånd för materialet. I praktiken innebära detta att onlineplattformen kommer behöva teckna avtal med olika grupper av rättighetshavare och ersätta dem för den användning som sker av användarna på plattformen. På sjf.se uttalande sig Olle Wilöf om detta i december 2020:

– Svenska medieföretag kan bli livskraftigare genom att de får del av de annonsinkomster som amerikanska internetgiganter haft på medieföretagens bekostnad. Detta innebär att de svenska medieföretagen har råd att betala anställda och frilansare. När det gäller enskilda journalister så kan de komma att få betalt i relationen till materialets användning, när koncerner som Aller eller Schibsted återanvänder material i olika produkter. Detta är betalningar som dessa koncerner tidigare vägrat att betala för, sade Olle Wilöf och lyfte även fram artikel 15 i intervjun på Journalistförbundets hemsida.

Arbetet intensifieras i vår 

Frilans Riks sammanfattar på sin hemsida sina möten med de politiska partierna att Frilans Riks känt både förståelse och stöd för att upphovsrätten måste respekteras och garanteras. Representanter från de politiska partierna meddelande att de först i vår kommer börja arbeta med frågan om implementeringen på allvar.

Senast ändrad 11 mars 2021