100 tjänster bort på TV4 trots goda resultat

Publicerad 2 februari 2021

TV4 har meddelat att man planerar stora redaktionella neddragningar, trots att företaget uppnått goda resultat inom journalistiken. Nu hoppas klubben på bra lösningar i de förhandlingar som ännu inte inletts.

TV4:s vd Casten Almqvist meddelade måndagen 1 februari att företaget planerar att göra neddragningar, på grund av minskade intäkter. Neddragningarna som TV4 planerar innebär att 100 journalisttjänster ska bort. Detta samtidigt som TV4 under 2020 gjorde en vinst på 758 miljoner. 

Efter företagets informationsmöte hölls också ett klubbmöte. Många medlemmar är oroliga och har många frågor, men klubben hoppas på att man kommer kunna hitta bra lösningar under förhandlingarna.

– Eftersom vi redovisat så goda resultat inom journalistiken – både höjt tittarsiffrorna och uppnått ökat förtroende hos allmänheten – förväntar vi oss att det märks i de kommande förhandlingarna", säger Victoria Banozic, ordförande för journalistklubben vid TV4.

Första förhandlingsdatum är inte ännu utsatt.

Frilansar och vikarier kan drabbas

Företaget har antytt att de som kan komma att drabbas värst är frilansar och visstidsanställda, som riskerar bli av med sina uppdrag och tjänster. Om du som medlem behöver råd och stöd i denna fråga – kontakta i första hand TV4-klubben. Du kan också kontakta förhandlingsjouren och frilansjouren för hjälp.

Kontaktuppgifter för journalistklubben vid TV4:

Victoria Banozic: victoria.banozic@tv4.se

Ted Friskman: ted.friskman@tv4.se

Så här sa ordförande Victoria Banozic till TV4-nyheterna i måndags:

Senast ändrad 2 februari 2021