Foto: Journalistförbundet

Servicebolaget upphör – verksamheten fortsätter

Publicerad 16 december 2020

Servicebolaget, aktiebolaget som ägs av Journalistförbundet och dit alla frilansmedlemmar är anslutna, kommer att läggas ner under 2021. Istället kommer verksamheten i bolaget helt flyttas in under Journalistförbundet och Journalistförbundet Frilans. 

Redan vid årsskiftet 2020/2021 kommer verksamhet flyttas in i Journalistförbundet. Men det är först tidigast i februari som till exempel faktureringen av medlemsavgifter påverkas.

Här har vi samlat några frågor och svar om Servicebolagets nedläggning.
 

Vad är Servicebolaget?
Servicebolaget är ett aktiebolag som ägs av Journalistförbundet. Bolaget bildades hösten 1998 och verksamheten startade 1 januari 1999.

Alla frilansmedlemmar är anslutna till Servicebolaget och det viktigaste målet är att stötta dig i din roll som företagare. Det gör vi framför allt på två sätt: dels genom att ge dig individuell service i företagarfrågor via Frilansjouren och dels genom att erbjuda kurser anpassade till egenföretagande frilansjournalister. 

Sedan 2018 så använder vi externt namnet Journalistförbundet Frilans för denna verksamhet och Servicebolaget har endast funnits kvar som namnet på aktiebolaget. Servicebolaget kommer under 2021 helt fasas ut som ett namn. 
 
Varför lägger ni ner Servicebolaget?
För att förenkla vårt arbete. När bolaget bildades behövde vi ha den här konstruktionen så att avgiften till bolaget skulle bli avdragsgill för medlemmarna. Numera räcker det att lägga det bolaget gör som en verksamhetsgren ihop med Journalistförbundets övriga verksamhet. 
 
Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för förbundet?
Vi kommer att spara pengar på flera olika saker. Vi behöver inte hålla på med administrationen som det innebär att driva ett aktiebolag: att göra ett enskilt bokslut, att ha en särskild styrelse och en del andra speciella regler som aktiebolag måste följa. Vi behöver heller inte betala för de egna licenser vi nu betalar för när det gäller den ekonomiska hanteringen.
 
Vad händer med medlemsfakturan jag får från Servicebolaget?
Till en början kommer du inte märka någonting. Du kommer även i januari 2021 få en faktura från Journalistförbundet och en från Servicebolaget. Tidigast i februari kommer Journalistförbundet ta över all fakturering. Vad det exakt innebär för dig kommer vi informera om när det börjar närma sig en ny rutin för fakturor. Även framöver kommer avgiften som du idag betalar till Servicebolaget vara avdragsgill i din näringsverksamhet.
 
Kommer kursverksamheten och rådgivningen att påverkas?
Nej, det blir ingen förändring. Som kursdeltagare kommer man inte att märka någon praktisk skillnad över huvudtaget. Det samma gäller den rådgivning du som medlem kan få och andra saker i den hjälp vi erbjuder dig som frilansmedlem. Däremot kommer vi endast att använda oss av namnet Journalistförbundet Frilans föls denna verksamhet. 
 
Men vad händer med frilansmedlemmars inflytande när bolagets styrelse försvinner?
Vi kommer att bilda ett mer informellt frilansråd. Fördelen med det rådet är att vi också kommer att kunna diskutera nödvändiga frågor av mer facklig karaktär som egentligen inte hörde hemma på Servicebolagets styrelsemöten. Rådet blir mer fritt i sitt uppdrag än vad bolagsstyrelsen var. En del av den rapportering som lämnades till bolagsstyrelsen kommer numera att lämnas till förbundsstyrelsen, vilket innebär att fler förtroendevalda får kännedom om frilansfrågorna.
 
Vad händer med de två anställda i Servicebolaget?
Deras anställningar kommer att flyttas över till Journalistförbundet och de kommer att arbeta på samma sätt som tidigare under namnet Journalistförbundet Frilans. Nedläggningen av Servicebolaget innebär mindre administrativt bolagsarbete för dem och mer tid för medlemmarna.

 

Har du frågor? 

Kontakta Journalistförbundets kanslichef Eva-Maria Kollberg på emk@sjf.se 

Senast ändrad 17 december 2020