Foto: Journalistförbundet

ALIS-priset 2020 tilldelas Jack Werner

Publicerad 21 december 2020

Journalisten Jack Werner får ALIS-priset då han på ett skarpt och envist sätt har värnat för upphovsrätten genom att uppmärksamma plagiat i en populär podcast och genom detta initierat en viktig debatt om upphovsrätt i digitala medier.

Detta är en mycket viktig insats och bidrag till det arbete även ALIS verkar för – att värna upphovsrätten och respekten för den, inte minst på de digitala plattformarna.

År 2020 har tvingat många branscher att ta fram snabba lösningar för att kunna sprida material och fortsätta sina verksamheter. Kanske i synnerhet för kulturbranschen har omställningen stundtals varit utmanande. De digitala plattformarna har blivit allt viktigare och på kort tid en större del av våra liv än vi kunnat förutspå.

ALIS och andra upphovsrättsorganisationers roll, parallellt med arbete utfört av personer som Jack Werner, har blivit än mer centrala för textskapare och alla andra verksamma kulturskapare. 

Ett stort grattis till Jack Werner för ALIS-priset och tack för ditt engagemang.


Utdrag från motiveringen:

”Dagens digitala medielandskap kan liknas vid ett annat land, i en annan tid, 
när möjligheterna för många omvandlades till rovdrift av några få. 

Med osäkrade puffror i pistolhölstret mot framtiden kommer han. 
Och när det smäller, är det med en flagga som vecklar ut sig 
ur revolvermynningen med det skrivna ordet   PANG! 

För ordet är hans redskap och vapen.

Låt oss innerligt hoppas att sådana som han alltid ska finnas jämsides 
med de som kämpar med sin egen guldgrävarhacka i hand, 
och att sådana som han aldrig ska sluta se vilka som samtidigt 
stannar kvar inne i värmen på saloonen.”

Av: Birgit Hageby, ALIS styrelseledamot

Se samtalet i samband med prisutdelningen (vimeo.com)
Se prisutdelningen (vimeo.com)


Information om ALIS och priset

ALIS är en ideell förening som grundades 1995 av Journalistförbundet, Dramatikerförbundet, Sveriges Författarförbund och Läromedelsförfattarna. 

ALIS har som mål att öka respekten för och stärka medvetenheten om upphovsrätten. ALIS träffar avtal om och administrerar ersättning för vidareanvändning av litterära upphovspersoners verk. Idag företräder ALIS cirka fyratusen anslutna upphovspersoner.

ALIS-priset har delats ut av ALIS sedan 2002. Priset går till upphovspersoner eller andra som hävdat och kämpat för sin egen upphovsrätt, eller som gjort viktiga insatser för att stärka upphovsrätten. Prissumman är 25 000 kronor.

Besök ALIS hemsida (www.alis.org) för mer information.

Senast ändrad 21 december 2020