Foto: Journalistförbundet

Registrering av kontantkort äventyrar källskyddet

Publicerad 20 oktober 2020

Journalistförbundet riktar kritik mot utredningen om registrering av kontantkort. Utredningen har inte tagit tillräckligt stor hänsyn till de negativa effekter som förslaget skulle få för den grävande journalistiken i Sverige. 

Remisstiden har nu gått ut för att lämna synpunkter på utredningen ”Registrering av kontantkort, m.m.” (Ds 2020:12). I utredningen föreslås att det ska införas en skyldighet att registrera uppgifter om abonnemang för kontantkort, vilket bedöms underlätta rättsvårdande myndigheters förutsättningar att utreda vissa brott.

Kontantkortsmobiler används av journalister för att hålla kontakt med källor när dessa vill lämna känsliga uppgifter i samband med till exempel större granskande reportage.

I Sverige har vi en tradition av att värna våra grundlagsskyddade principer som meddelarfriheten. När frågan ställs på sin spets, som i detta fall, händer det dock allt oftare att lagstiftaren ser mellan fingrarna när journalisters rättigheter får stryka på foten.

En felaktig avvägning

Att införa en ny reglering och påstå att det inte påverkar journalister nämnvärt är enligt Journalistförbundet inte trovärdigt. Utredningens proportionalitetsavvägning är gjord utifrån felaktiga premisser.

Om de negativa konsekvenserna för källskyddet och meddelarfriheten hade vägts in på ett riktigt sätt hade utredningen landat i en annan slutsats, nämligen att de negativa konsekvenserna av förslaget överväger de fördelar som förslaget kan ge för de brottsbekämpande myndigheterna. Mot den bakgrunden avstyrker Journalistförbundet utredningens förslag om att införa en skyldighet att registrera kontantkort.

  • Journalistförbundets remissvar finns att läsa här.
  • Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllerts kommentar till utredningen när den kom i juni finns att läsa här.
  • Utredningen finns att läsa här.

Senast ändrad 20 oktober 2020