Foto: Tor Johnsson

Registrering försvårar för undersökande journalistik

Publicerad 1 juni 2020

Idag presenterades utredningen ”Registrering av kontantkort, m.m.” som föreslår att teleoperatörer ska vara skyldiga att registrera vem som köper ett kontantkort. Enligt utredningen kommer förslaget att underlätta polisens möjlighet att utreda brott.

Om förslaget blir verklighet kommer det inte längre vara möjligt att köpa oregistrerade kontantkort. Oregistrerade, anonyma, kontantkort används ofta av journalister i samband med större avslöjanden för att kommunicera med källor.
– De nya reglerna kommer att påverka journalister och deras källor negativt. Det kommer att bli svårare att kommunicera med källor vilket i sin tur påverkar möjligheten att bedriva undersökande journalistik, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
 
Utredningen hade i uppdrag att utreda hur en skyldighet att registrera kontantkort skulle påverka journalistiken och det grundlagsfästa meddelarskyddet. Utredningen har under sitt arbete varit i kontakt med flera organisationer som företräder journalister, bland annat Journalistförbundet. Enligt Ulrika Hyllert har utredningen dock underskattat de negativa konsekvenser som en registreringsskyldighet innebär för källskyddet.
– Utredningen menar att det räcker med att uppgifterna omfattas av tystnadsplikt hos operatörerna. Tyvärr är det inte så enkelt. Källskyddet bygger på att den som lämnar uppgifter till en journalist kan vara helt säker på att vara anonym. Om möjligheterna att garantera källskyddet försämras kommer medias, och i förlängningen allmänhetens, tillgång till uppgifter att minska, säger Ulrika Hyllert.
 
Utredningen har även tittat på alternativa kontaktvägar mellan journalister och källor och menar att det finns alternativ. Så här står det i utredningen angående alternativa kommunikationsvägar:

”Sådan kommunikation kan till exempel ske via olika internetbaserade appar och onlinetjänster. De flesta medier har i dag krypterade tjänster där tips kan lämnas och kontakt med så kallade meddelare kan inledas. Vidare kan ett abonnemang registrerad på någon annan användas för vissa kontakter.”
 
– Om det hade funnits säkra och enkla alternativ till kontantkortsmobiler hade journalister knappast gjort sig besväret att köpa oregistrerade kontantkort och försett källor med mobiler, säger Ulrika Hyllert och fortsätter:
– Det hade varit mer trovärdigt om utredningen hade sagt att förslaget kommer att innebära problem för journalister att kommunicera med källor, men att de positiva effekterna av förslaget väger tyngre. Nu verkar det som att förslaget inte påverkar källskyddet nämnvärt och det stämmer inte, säger Ulrika Hyllert.
 
 

Senast ändrad 1 juni 2020