Foto: Tor Johnsson

Fel att frilansar riskerar bli utan krisstöd

Publicerad 9 oktober 2020

Nu har remisstiden gått ut för Näringsdepartementets förslag ”Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare”. Enligt det som föreslagits finns risk att många frilansar blir helt utan krisstöd.

– Det finns flera allvarliga brister i förslaget till omställningsstöd för egenföretagare – som kan resultera i att många frilansar blir helt utan ett krisstöd, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Journalistförbundet är framförallt kritiskt till att omsättningsgränsen ligger på 200 000 kronor. Gränsen bör minst sänkas så att den hamnar på 125 000 kronor, eller helt slopas. Många frilansar är kombinatörer och delvis anställda under ett år, och har alltså inkomster som inte ligger till grund för stödet. Ligger omsättningsgränsen på 200 000 kronor riskerar ett flertal att uteslutas.

"Direkt diskriminerande"

Företag som startades efter juli 2019 faller utanför stödreformen. Ett annat stort problem är att de företagare som under 2019 års referensmånader hade sjuk- eller föräldrapenning riskerar att bli helt utan stöd.

– Det är direkt diskriminerande att denna grupp helt utesluts, säger Ulrika Hyllert.

Många frilansar som har ojämna inkomster kommer att få svårt att visa på när en intäkt faktiskt har skett. En sammantagen period hade varit att föredra, i stället för tre uppdelade stödperioder.

Hoppas förslaget revideras

Även Journalistförbundets frilansklubb Frilans Riks har varit med i arbetet med att ta fram svar på remisserna från Klys och TCO.  

– Vi hoppas att Näringsdepartementet tar till sig av synpunkterna och reviderar förslaget, speciellt om sänkt omsättningsgräns med tanke på att många av oss frilansjournalister är kombinatörer, säger Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt. 

Straffas i efterhand

Det finns sammantaget en hel del problem och otydligheter med stödåtgärden, vilket flera myndigheter och andra organisationer redan påpekat i remissvaren.

– Det är väldigt oroande att man inte tar hänsyn till sjukskrivning och föräldraledighet under referensmånaderna. Det är viktigt att man som företagare också kan ta del av trygghetssystemen utan att straffas i efterhand, vilket nu sker om förslaget inte skrivs om, säger Ulrika Hyllert.

Gemensamt remissvar

Journalistförbundet har inte skrivit något eget remissvar, men har varit delaktigt i svaren från KLYS och TCO, som vi ställer oss bakom.

– Vi har som förbund arbetat hårt för att försöka få till ett stöd för egenföretagare. Det är givetvis bra att det kommer nu, även om vi ser att det finns brister i förslaget, säger Ulrika Hyllert.

Senast ändrad 13 oktober 2020