Foto: Tor Johnsson

Aron Flam-domen viktig markering för yttrandefriheten

Publicerad 9 oktober 2020

Aron Flams bokomslag, med en variant på en "svensk tiger", anses av tingsrätten vara en parodi. Därför friades Flam idag från brott mot upphovsrättslagen. 

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert tycker att det är positivt att tingsrätten fann att yttrandefriheten i detta fall stod över ensamrätten. 

– Det är ett väldigt välkommet domslut, därför att parodi och satir är en viktig del av yttrandefriheten, säger hon.

Så här står det i domen: ”Enligt Patent- och marknadsdomstolens bedömning står det klart att Aron Flams användande av en tiger har utgjort ett parodiskt inslag i hans kommunikation, med udden riktad mot det Almqvists tiger har blivit en symbol för, snarare än mot själva originalverket som sådant. Tigern har satts i en ny kontext som märkbart skiljer den från originalverket och den bär på ett tydligt och förlöjligande budskap. Detta gäller även de förfoganden som återges i domsbilaga 3–4, dvs. där Aron Flam har använt en beskuren originaltiger. Förfogandena faller därmed under parodiundantaget.”

Lagändring krävs

Något som sticker ut, är att en svensk dom grundar sig i EU-regler – som ännu inte implementerats i svensk lag.

– Domen visar att det behövs ändringar och förtydliganden om upphovsrätten i svensk lag, säger Ulrika Hyllert.

Digital Single Market-direktivet, även kallat Upphovsrättsdirektivet, ska vara infört i Sverige senast 7 juni 2021. Syftet är att harmonisera EU-ländernas upphovsrätt och anpassa reglerna till den digitala inre marknaden. 

Olle Wilöf
Foto: Tor Johnsson

– Digital Single Market-direktivet innehåller en inskränkning gällande parodi, travesti och pastiche. Förhoppningsvis blir detaljerna kring detta tydligare efter direktivets införande i svensk lag, kommenterar Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf.

Kom undan med användning i sociala medier

Han ifrågasätter varför tingsrätten ansåg att Aron Flams användning av tigern på sociala medier och på t-shirtar inte ledde till någon fällning.

– Flam och hans förlag har använt tigern i originalutförande både i sociala medier och som tryck på t-shirtar. Det är märkligt att tingsrätten bjuder på det, säger Olle Wilöf.

Senast ändrad 12 oktober 2020