Journalist klandras inte för hantering av uppdrag 

Publicerad 17 september 2020

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd beslutade vid sitt möte 9 september 2020 att inte klandra en journalist som anmälts. Journalisten ska dels ha tagit emot journalistiska uppdrag utanför den redaktionella ledningen, dels accepterat uppdrag som misstänkliggör journalistens ställning som fri och självständig.

Du kan läsa hela beslutet på Yrkesetiska nämndens sida på sjf.se där vi lägger upp alla nämndens beslut.

Du kan läsa mer om Yrkesetiska nämnden och Journalistförbundets yrkesetiska regler här.

Senast ändrad 18 september 2020