Foto: Journalistförbundet

Nu stämmer vi Mediebolaget Västkusten

Publicerad 27 augusti 2020

Ska en köpare fritt kunna handplocka sin personal när man tar över en verksamhet som gått i konkurs? Nej, menar Journalistförbundet och stämmer Mediebolaget Västkusten för kringgående av LAS regler om företrädesrätt till återanställning.

I september förra året gick William Michelsens Boktryckeri, som gav ut Alingsås Tidning, Lerums Tidning och Härryda-Posten/Partille Tidning, i konkurs. Konkursförvaltaren fortsatte att ge ut tidningarna. Efter drygt en vecka stod det klart att Mediebolaget Västkusten, som är en del av Stampenkoncernen, skulle ta över verksamheten och att man skulle fortsätta att ge ut Alingsås Tidning och Lerums Tidning.

Det fanns färre redaktionella tjänster i den nya organisationen, och när det bestämdes vilka som skulle erbjudas anställning tog köparen inte någon hänsyn till varken medarbetarnas anställningstid eller plats i turordningen. Det var de som var äldst, samt hade längst anställningstid, på respektive driftsenhet som inte erbjöds anställning. Detta ser Journalistförbundet som en försvårande omständighet.

Medvetet kringgående av LAS

Företrädesrätten till återanställning enligt LAS, Lagen om anställningsskydd, gäller om man har blivit uppsagd i samband med en konkurs om det sker en verksamhetsövergång. I det här fallet skedde inga uppsägningar förrän Mediebolaget Västkusten redan hade anställt.

Journalistförbundet menar att upplägget – att avvakta med att säga upp personalen tills köparen valt ut vilka som ska få arbete – är ett medvetet kringgående av reglerna i LAS om företrädesrätt till återanställning.

Katarina Dahlskog
Foto: Tor Johnsson

– Att kringgå medlemmars företrädesrätt i en konkurssituation är helt oacceptabelt. Därför är det viktigt att förbundet driver frågan i domstol, säger Katarina Dahlskog, förbundsjurist.

Lokal och central förhandling avslutades i oenighet. Därför stämmer Journalistförbundet nu Mediebolaget Västkusten i Arbetsdomstolen.

Senast ändrad 27 augusti 2020