Foto: Journalistförbundet

Utredning föreslår förändringar i a-kassan 

Publicerad 16 juni 2020

I dag presenterades den utredning som arbetat med ett nytt förslag på arbetslöshetsförsäkring. Bland annat föreslås det bli lättare för fler att förutse ersättningsnivån, vilket är positivt. Men det saknas öppningar för egenföretagare att ta enstaka uppdrag eller utföra vissa sysslor i företaget och samtidigt få ersättning.

– Det är för tidigt att uttala sig om vad det här innebär för Journalistförbundets medlemmar utan att ha läst hela utredningen, men generellt verkar det positivt att det ska bli lättare att förutse vad man kommer att få för ersättning som arbetslös, säger Victoria da Silva på Journalistförbundet Frilans.

Något som är nytt i utredningen är att den föreslår att det som i dag kallas grundersättning ska försvinna och att försäkringen istället ska baseras på inkomstvillkor. För att kunna ta del av försäkringen måste personen ha tjänat 120 000 kronor under en ramtid på 12 månader. Av den tiden måste personen ha tjänat minst 10 000 kronor i månaden under fyra månader. 

På det här sättet pekar utredningen på att fler skulle kunna få ersättning. Men den som är arbetslös under en längre tid kommer att få en lägre ersättning än i dag. 

Utredningen förslår att försäkringen blir en månadsförsäkring och inte en veckoförsäkring som i dag. Är du deltidsarbetslös kommer det inte på samma sätt som nu att handla om vilka dagar du arbetar under en vecka. Istället tittar man på inkomsten totalt under en månad.

Med ett inkomstvillkor istället för ett arbetsvillkor ska det enligt utredningen bli lättare även för företagare att ta del av försäkringen och i förväg veta hur mycket man kan få. 

Företagare kommer också att få längre tid på sig att uppfylla inkomstvillkoret än anställda, vilket är positivt då sista tiden i ett företag kan innebära att man helt saknar inkomster. 

Precis som i dag föreslås man inte kunna kombinera företagande och a-kassa, men har man bedrivit företag på sidan om en anställning ska det fortfarande vara möjligt under vissa förutsättningar. 

Utredningen föreslår också en förkortad vilandeperiod för företagare på tre år, istället för fem år som i dag. Under 2020 har dock regeringen aviserat att man ska kunna ha företaget vilande ännu en gång på grund av coronavirusets påverkan.

– För medlemmar som är frilansar och har eget företag kommer det att underlätta en hel del, men det ser inte ut att bli någon öppning för att kunna ta enstaka uppdrag eller utföra vissa sysslor i företaget. Vi kommer att läsa utredningen mer ingående och får återkomma med en längre utvärdering, säger Victoria da Silva. 
 

Senast ändrad 16 juni 2020