Foto: Tor Johnsson

Ulrika Hyllert: Äntligen ett rejält stöd till journalistiken

Publicerad 8 maj 2020

Idag presenterade kulturminister Amanda Lind ytterligare stödåtgärder till mediebranschen, samt statligt finansierade kulturinstitutioner. På pressträffen meddelades att regeringen tillför ytterligare 500 miljoner kronor till mediebranschen i form av ett tillfälligt stöd till allmänna nyhetsmedier. Journalistförbundet välkomnar dagens besked.

– Att det tillförs pengar är avgörande inte bara för mediernas överlevnad utan också för medborgarnas tillgång till kvalitativa nyheter. Det här är positivt för demokratin, säger Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet och fortsätter:

– Det är ett välbehövligt ekonomiskt tillskott till vår bransch i denna extrema situation. Jag ser det som att regeringen nu kastar ut en livboj till medierna.

Regeringen har lyssnat

Dagens stödpaket kommer efter att branschen upprepade gånger har framfört krav på fler stödåtgärder till medierna.

– Vi i Journalistförbundet har arbetat väldigt hårt för att övertyga politikerna om behovet av att rädda branschen för att säkra tillgången till nyheter nu och på sikt. Äntligen verkar det som att regeringen har lyssnat, säger Ulrika Hyllert.

Hon varnar samtidigt för att det kommer att vara fortsatt tufft för medierna.

– Dagens stödpaket innebär inte att faran är över. Men vi hoppas att detta, tillsammans med de åtgärder som redan presenterats, ska göra att medieföretagen klarar krisen på ett bättre sätt. Förhoppningen är att vi ska slippa se massuppsägningar.

Ett bredare stöd

De närmare detaljerna av förslaget kommer att presenteras senare men klart är att stödet omfattar fler medier än de som idag har presstöd. Enligt Amanda Lind kommer gratistidningar få tillgång till de 500 miljoner kronorna.

–  Jag hoppas att även tidskrifter som bevakar samhällsfrågor kommer att få stöd eftersom många tidskrifter också är drabbade av den vikande annonsmarknaden, säger Ulrika Hyllert.

Krisfond som akut åtgärd

Tidskrifternas ekonomi är viktig inte minst för Journalistförbundets frilansmedlemmar. Det är en grupp som drabbats oerhört hårt av den akuta corona-krisen. Journalistförbundet lanserade nyligen en krisfond för att stötta förbundets frilansmedlemmar.

– Det var en akut åtgärd för att våra frilansmedlemmar ska kunna hålla näsan ovanför vattenytan, men det är ingen långsiktig lösning. Regeringen har presenterat flera åtgärder för att stötta företag, men det vi framför allt saknar är ett stöd till våra medlemmar som har enskild firma, säger Ulrika Hyllert.

Stöd för distribution och vita fläckar

Dagens stödpaket till medierna är det andra i ordningen. Kulturminister Amanda Lind meddelade 3 april att regeringen avsåg att förstärka mediestödet med 200 miljoner kronor för att branschen ska kunna möta corona-krisen. De 200 miljoner kronorna är en permanent ökning av mediestödet som kommer att kvarstå även efter krisen.

Av de 200 miljoner kronor som utlovades kommer 150 miljoner att betalas ut i form av ett ökat distributionsstöd under tre månader. Resterande 50 miljoner kommer att användas för att stärka upp det så kallade vita-fläckar-stödet till svagt bevakade områden. Stödpaketet som presenterades i början av april fick ett svalt mottagande av branschen eftersom det ansågs vara för lite pengar. Journalistförbundets kommentar från 3 april finns att läsa här.

Annan finansiering för returpapper

23 april meddelade regeringen att man avser att hitta en lösning på den så kallade returpappersfrågan. 1 januari 2021 ska en ny returpappersförordning träda i kraft, som innehåller ett förslag om så kallad hushållsnära returpappersinsamling. Tanken var att producenterna, det vill säga bland annat tidningsföretagen, skulle bära kostnaden för denna reform. Den ökade kostnaden kunde inte komma mer olägligt enligt branschen och regeringens besked den 23 april var hitta en annan finansieringsform för systemet.

För kontakt och intervjuer: 
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet
070-784 31 14, ulrika.hyllert@sjf.se

Senast ändrad 8 maj 2020