Foto: Tor Johnsson

Nu stärks Medieombudsmannens roll ytterligare

Publicerad 29 maj 2020

Regeringen föreslår nu en viktig förändring av Granskningsnämndens mandat när det gäller granskning av etermedier. En person som vill få prövat om till exempel ett program från public service kränkt den enskildes privatliv ska i framtiden vända sig till Medieombudsmannen, MO.

Idag kan dessa frågor prövas av både Granskningsnämnden och MO, vilket inte är ändamålsenligt.
 
– En av fördelarna med förändringen är att systemet blir mycket tydligare. Det blir betydligt enklare för den enskilde som upplever att den lidit skada av en publicering att veta vart personen ska vända sig med sin anmälan, säger Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet.
 
Att undvika denna så kallade dubbelprövning har varit ambitionen sedan det nya medieetiska systemet sjösattes vid årsskiftet och Journalistförbundet välkomnar dagens besked från kulturminister Amanda Lind. Det är också ett kvitto på att regeringen har förtroende för det självreglerande systemet och att det finns en vilja att värna medias oberoende från staten.
 
– Jag är stolt över att vi har ett så stabilt och starkt självreglerande system att staten tar ett steg tillbaka. Det här är något vi efterfrågat och arbetat för, säger Ulrika Hyllert.
 
Regeringens förslag som nu överlämnas till riksdagen innebär att tillståndsvillkoret om respekt för den enskildes privatliv tas bort från sändningstillstånden för public serviceföretagen från och med den 1 januari 2021, om företagen begär det.
 
– Vi ser detta som ett första steg. På sikt måste dock även radio- och tv-lagen ändras, om politikerna på allvar vill stärka oberoendet, säger Ulrika Hyllert.
 
Journalistförbundet är en av huvudmännen i Medieetikens förvaltningsorgan som ansvarar för Medieombudsmannens verksamhet. Övriga huvudmän är TU ‒ Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Publicistklubben, TV4, SVT, SR och UR.
 
Mer information om MO finns här:

Medieombudsmannen (medieombudsmannen.se)
 
Läs mer om regeringens förslag i regeringens proposition (sid 155):

Lagrådsremiss: En moderniserad radio- och tv-lag (pdf)

Senast ändrad 29 maj 2020