Foto: Journalistförbundet

Avtal om korttidsarbete på bemanningsföretag 

Publicerad 21 april 2020

Journalistförbundet och arbetsgivarorganisationen Medieföretagen har kommit överens om ett centralt avtal om korttidsarbete även på avtalsområdet Bemanning. Sedan tidigare finns ett avtal mellan parterna som omfattar dagspress- och tidskriftsområdena, liksom kommersiella etermedier. 

Överenskommelsen bygger på lagstiftningen om korttidsarbete, och liknar den som införts i andra branscher med anledning av corona-krisen. Med stöd av avtalet kan anställda gå ned i tid och samtidigt behålla en större del av lönen genom att staten står för en stor del av arbetsgivarens lönekostnader. 

Det centrala avtalet gäller retroaktivt från den 16 mars 2020 och gäller till den 31 december 2020. Det centrala avtalet ska kompletteras av lokala överenskommelser på arbetsplatserna. 
 

Senast ändrad 22 april 2020