Så gör du om covid-19 påverkar ditt jobb

Publicerad 12 mars 2020

Många medlemmar rapporterar om covid-19, men vad händer om du själv blir smittad, har besökt ett riskområde eller misstänker att du är smittad? Här har vi sammanställt lite information för dig som är vikarie, fastanställd eller frilans.

Journalistförbundets motpart, Medieföretagen, ingår i arbetsgivarorganisationen Almega. Organisationen har gått ut med en rekommendation till sina medlemsföretag, däribland medieföretag där många av Journalistförbundets medlemmar är anställda eller har frilansuppdrag. Rekommendationen säger bland annat att chefer ska låta medarbetare som befunnit sig i coronavirusets riskområden arbeta hemifrån i 14 dagar. Då handlar det om hemarbete, och det ska ersättas med lön. Läs mer här

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensdagen. Beslutet gäller från 11 mars och 1,5 månad framåt, med möjlighet till förlängning. Om man är sjuk stannar man helt enkelt hemma, och får sjukersättning redan från första dagen.

  • Folkhälsomyndigheten har också rekommendationer. Läs frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.
  • Länder som UD avråder från att besöka bör förstås undvikas. Läs om UD:s reserekommendationer på Regeringens hemsida.
Om Corona-relaterade oklarheter uppstår på din arbetsplats eller gentemot en uppdragsgivare – kontakta Journalistförbundet Rådgivning respektive frilansjouren

Smittbärarpenning

Den som av läkare konstaterats vara smittad, eller kan vara smittad, av en allvarlig sjukdom kan få smittbärarpenning av Försäkringskassan. Smittbärarpenning kan också utges för den tid det tar att besöka läkare för att konstatera smitta. Det är endast om du inte är för sjuk för att jobba, men ändå riskerar att smitta andra och därför bör avhålla dig från arbete, som du kan få smittbärarpenning. I annat fall utgår sjukpenning som vanligt. Smittbärarpenning ersätts som vanlig sjukpenning, och ska samordnas med andra ersättningar. Regelverket finns i socialförsäkringsbalken, 46 kap.

Tidigare var rätten till smittbärarpenning reglerad i en särskild lag, lagen om ersättning åt smittbärare, som det fortfarande hänvisas till i våra kollektivavtal. Detta är ett redaktionellt förbiseende, som ska korrigeras vid nästa avtalstryck.

Journalistförbundets kollektivavtal innehåller ersättningar om utfyllnad vid smittbärarpenning, som är identiska med vad som gäller vid sjukpenning.

Avbeställningsskydd i reseförsäkringen

I den reseförsäkring som Journalistförbundets frilansmedlemmar kan teckna med Gefvert ingår ett avbeställningsskydd. Om du avbokar en resa för att du helt enkelt inte vill göra resan längre gäller inte skyddet. Men om UD avråder från resor till området gäller avbeställningsskyddet. Likaså om konferensen eller uppdraget är inställt på grund av virusrisk. Om man ändå behöver resa till länder som UD avråder från kan man teckna försäkring med risktillägg hos Gefvert.

För förtroendevalda

Som förtroendevald kan man komma att ställas inför frågor kopplade till covid-19. Information och rekommendationer kan förändras, men det går att läsa mycket om de arbetsmiljörelaterade aspekterna hos Arbetsmiljöverket. Om arbetsgivare eller uppdragsgivare kommer med åtgärder som försämrar villkor och/eller ger minskad ersättning bör Journalistförbundet centralt kontaktas. Alla är förstås också välkomna med funderingar och frågor till Journalistförbundet Rådgivning eller Frilansjouren.

Senast ändrad 30 november 2021