Möte med minister om frilansfrågor 

Publicerad 27 februari 2020

Tillsammans med andra organisationer inom KLYS träffade Journalistförbundet den 26 februari socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi för att beskriva den sociala otryggheten för frilansande kulturskapare och förslag på olika lösningar. 

– Inom KLYS ser vi att det behövs åtgärder för att förenkla möjligheterna till en rimlig sjukersättning och komma till rätta med dagens orättvisa, säger Victoria da Silva på Journalistförbundet Frilans och som deltog på mötet. 

En fråga som KLYS och Journalistförbundet har drivit är att införa historisk sjukpenninggrundande inkomst som den parlamentariska socialförsäkringsutredning föreslog redan 2015. Genom att beräkna faktiska inkomster tillbaka i tiden skulle det bli lättare för kombinatörer att få en rättvis SGI. 

Journalistförbundet lyfte konkreta exempel på medlemmar som hamnat mellan stolarna i systemet. 
– Det handlar framförallt om kombinatörer där det är mycket svårt att förutse vilken sjukpenninggrundande inkomst man kan få. För den enskilde innebär det en stor rättsosäkerhet och otrygghet att inte ha ett social skyddsnät, säger Victoria da Silva. 

På Journalistförbundet har personal märkt av en ökning av antalet medlemmar som vill ha hjälp med socialförsäkringsrelaterade ärenden, vilket förbundet även förmedlade. Vi passade även på att lyfta frågan om att arbetsbelastningen är hög bland samtliga av våra medlemmar. 
– Det i sin tur leder tyvärr ofta till psykisk ohälsa med sjukskrivning som följd och det generella problem som då uppstår när Försäkringskassan gör en egen bedömning och nekar den enskilde sjukersättning. 

Gemensamt lyfte KLYS representanter vikten av att underlätta för kulturskapare att kunna fortsätta verka i dagens samhälle, men att vi behöver ett system som är anpassat efter verkligheten. 

– Shekarabi tog till sig av våra synpunkter och vi ser fram emot fortsatt dialog med socialdepartementet, samt andra berörda myndigheter i frågorna, säger Victoria da Silva. 
 

Senast ändrad 27 februari 2020