Foto: Journalistförbundet

Enkät: Vad är bra framtida villkor för dig?

Publicerad 22 november 2019

År 2020 är det dags för oss i Journalistförbundet att förhandla om fem av våra kollektivavtal som reglerar villkoren på många arbetsplatser i mediebranschen. Svara på vår enkät om vad du ser är viktigt för din framtid.

Tanken med kollektivavtal är ganska enkel: istället för att alla anställda ska förhandla var för sig om lön, antal semesterdagar, pension, ob-ersättning och många andra detaljer reglerar de här avtalen förhållandet mellan hela gruppen arbetstagare och arbetsgivaren.

Vilka utmaningar står du inför i ditt jobb?
Gör gärna vår enkla enkät, både du som är anställd eller frilans, så sammanställer vi svaren som ett inspel till de förtroendevalda som ska förhandla de nya kollektivavtalen under 2020.  

Till enkäten
 

Senast ändrad 26 februari 2020