Alingsås tidning begärd i konkurs 

Publicerad 25 september 2019

Företaget AB William Michelsens Boktryckeri, som ger ut Alingsås Tidning, Lerums Tidning och Härryda-Posten/Partille Tidning, har begärt sig själva i konkurs. Journalistförbundet finns på plats på Alingsås Tidning torsdag eftermiddag för ett medlemsmöte. 

Det är företagets ekonomiska läge som lett till att de nu begärt sig själva i konkurs. Bland annat fick de i veckan besked från Mediestödsnämnden att de nekas utökat driftstöd.

Här svar på några av de frågor som uppkommer när ett företag begärts i konkurs. 

Vad händer nu med företaget och tidningarna?
Beslutet om konkurs tas av tingsrätten och det är även tingsrätten som utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren beslutar om att antingen driva verksamheten vidare för att kunna få till en försäljning av verksamheten eller att lägga ner verksamheten.

Vad händer vid en konkurs för mig som anställd?
Om verksamheten läggs ner arbetsbefrias personalen under uppsägningstiden/tiden med lönegaranti. Alla medlemmar ska alltså fortsätta gå till jobbet som vanligt tills konkursförvaltaren meddelat att de är arbetsbefriade. 

Om medlemmar blir uppsagda är det viktigt att de anmäler sig som arbetssökande direkt, annars får de inte någon lönegaranti.

Vad innebär lönegarantin?
Lönegarantin går in och täcker obetalda löner, lön under uppsägningstid och innestående och intjänad semester. Maxbeloppet är 186000 kronor (2019) och man kan få lön för uppsägningstid maximalt med den uppsägningstid man har enligt LAS. Det spelar alltså ingen roll om man har längre uppsägningstid enligt kollektivavtalet. 

Det är konkursförvaltaren som fattar beslut om lönegaranti för den berörda personalen, länsstyrelsen sköter sedan utbetalningarna.

Vad händer för mig som frilans?
Om en uppdragsgivare får betalningsproblem som leder till konkurs eller rekonstruktion har en frilans mycket små möjligheter att få betalt. Kontakta Journalistförbundets frilansjour på mailadressen frilansjouren@sjf.se

Senast ändrad 26 februari 2020