Foto: Linus Kollberg/Tor Johnsson

Stöd till de norska undertextarnas protest mot låga arvoden

Publicerad 7 augusti 2019

Arvodena för de som arbetar med undertextning för tv-bolagen är ökänt låga, både i Sverige och i de övriga nordiska länderna. I Norge har en grupp undertextare fått nog och som en gemensam protest beslutat att sluta ta uppdrag för bolaget BTI, tills arvodena höjs. Svenska Journalistförbundet uttalar sitt helhjärtade stöd till de norska kollegornas protest.

Bolaget BTI är även verksamt i Sverige. Medietextarna, Journalistförbundets sektion för undertextare, har tidigare genom en medlemsenkät visat att frilansarvodena från BTI, omräknat till heltid, skulle motsvara månadslöner på omkring 15 000 kronor, med hänsyn taget till sociala avgifter, pensionsavsättningar, med mera. Något som uppmärksammades i en debattartikel. 

– Vi hoppas att den här aktionen ska få bolaget att förstå hur illa ställt det är i branschen och att de äntligen ska erbjuda en rimlig och varaktig höjning av arvodena, säger Linus Kollberg, ordförande för Medietextarna inom Journalistförbundet i Sverige och tillägger: 

– Det har pågått ett ”race to the bottom” under decennier och man måste förstå den här aktionen som ett tecken på att botten slutligen är nådd.

Journalistförbundet i Sverige kräver också att de svenska medieföretag – inklusive SVT – som anlitar underleverantörer för undertextning ska ta ansvar för villkoren i hela produktionskedjan.

– SVT måste säkerställa att det inte anlitas arbetskraft till villkor som ligger långt under minimilöner för anställda, säger Ulrika Hyllert, ordförande för Svenska Journalistförbundet.

– De norska undertextarnas aktion bidrar förhoppningsvis till att frågan om villkoren hos tv-bolagens underentreprenörer uppmärksammas mer även i Sverige. Vi hoppas på en bra och konstruktiv dialog, både med medieföretagen, som SVT, och med produktionsbolagen, som BTI, säger Ulrika Hyllert.

För mer information, kontakta:

Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet
johan.lif@sjf.se eller 08-613 75 28

Senast ändrad 26 februari 2020