Foto: Tor Johnsson

Ny utredning ger grönt ljus till det nya medieetiska systemet

Publicerad 16 augusti 2019

Idag presenterade regeringen den utredning som bland annat undersökt möjligheterna att införa ett nytt medieetiskt system. Utredningen konstaterar att det finns förutsättningar att utvidga dagens pressetiska system till att omfatta även public service och Tv4.

– Det är väldigt positivt att utredningen kommer fram till att det går att överlåta viss kontroll som idag ligger på Granskningsnämnden till det självreglerande systemet. Vi hoppas att politikerna så snabbt som möjligt nu genomför de förändringar som behövs, säger Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet.
 
I dagens pressetiska system prövar Allmänhetens Pressombudsman anmälningar mot tidningar medan Granskningsnämnden prövar anmälningar som gäller etermedia. Det nya medieetiska systemet bygger på att en enskild som känner sig kränkt av en publicering ska kunna vända sig till en instans, Medieombudsmannen, oavsett vilket medieföretag anmälan gäller.
 
– Tanken bakom det nya systemet är att det ska vara enkelt för den enskilde. Det innebär också att alla publiceringar som etermedieföretagen gör på webben kan prövas, något som inte går idag eftersom Granskningsnämnden inte prövar vissa webbpubliceringar, säger Ulrika Hyllert.
 
Journalistförbundet är en av de organisationer som står bakom det nya medieetiska systemet. Övriga huvudmän är Publicistklubben, TU, Sveriges tidskrifter, SVT, SR, UR och Tv4. Mer information om planerna på ett nytt medieetiskt system finns på Utgivarnas hemsida.

Hela utredningen som presenterades idag finns att läsa här 

För mer information och kommentarer kontakta:
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, 0702-67 65 77
 

 

Senast ändrad 26 februari 2020