Mediehuset Grönt har ansökt om rekonstruktion

Publicerad 20 juni 2019

Mediehuset Grönt, som bland annat ger ut tidningarna Syre och Fria tidningen, har ansökt om rekonstruktion på grund av likviditetsproblemen. Beroende på hur detta utvecklas, kommer förbundet agera. 

Journalistförbundet har sedan beskedet om en ansökan om rekonstruktion kontakt med medlemmar. Bland annat när det gäller löner och arvoden.

När ett bolag är i rekonstruktion så utbetalas statlig lönegaranti under en månad efter beslut om rekonstruktion. Därefter ska arbetsgivaren betala lönerna som vanligt. 

Kontakta oss vid obetalda fakturor

Till de som frilansar för Mediehuset Grönt är Journalistförbundets råd för närvarande att endast sälja jobb till företaget mot förskottsbetalning. Om du har obetalda fakturor rekommenderar vi att du tar kontakt med oss på Journalistförbundet. Vi kan hjälpa dig att bevaka dina fordringar vid en eventuell konkurs eller rekonstruktion.

Frilansars fordringar omfattas vid en konkurs eller rekonstruktion inte av så kallad förmånsrätt, såvida inte du har arbetat som frilans under så anställningsliknande villkor att du bör jämställas med en anställd. Den statliga lönegarantin gäller inte för egenföretagare eller andra uppdragstagare.

Om du är anställd och har frågor kontakta oss på forhandlingsjouren@sjf.se

Om du är frilans och har frågor kontakta oss på frilansjouren@sjf.se
 

Senast ändrad 27 februari 2020