Foto: Petteri Flanagan Karttunen

Journalistförbundet stämmer Lokaltidningen Mitt i Stockholm

Publicerad 24 maj 2019

Journalistförbundet har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen om brott mot MBL på Lokaltidningen Mitt i Stockholm. Detta med anledning av att arbetsgivaren vägrat förhandla företagets budget med den lokala fackklubben.

Det var i slutet av november 2018 som journalistklubben på Lokaltidningen Mitt i Stockholm begärde att få se budgeten för 2019. Arbetsgivaren nekade journalistklubbens begäran med motiveringen att budgeten inte var klar och inte heller godkänd av bolagets styrelse. Ett par veckor senare godkändes budgeten i bolagets styrelse utan att den hade förhandlats med journalistklubben.

Att ett företags budget ska förhandlas och att arbetsgivaren är skyldig att kalla till förhandling enligt MBL §11 har gällt på den svenska arbetsmarknaden sedan Arbetsdomstolen slog fast detta i en dom i slutet av 1970-talet. Förhandlingen är en förutsättning för att en fackklubb ska få den insyn och möjlighet att påverka som är själva syftet med medbestämmandelagen. 

Journalistklubben på Lokaltidningen Mitt i Stockholm var i den inledande lokala förhandlingen om brott mot MBL villig att släppa alla krav på skadestånd om företaget medgav att de hade ett ansvar att kalla till förhandling om budget, en lösning som företaget inte accepterade. 

Både lokal och central förhandling om skadestånd för MBL-brott har avlutats i oenighet. Därför stämmer Journalistförbundet idag 24 maj Lokaltidningen Mitt i Stockholm i Arbetsdomstolen.


För mer information och frågor om Journalistförbundets arbete, kontakta:

Katarina Dahlskog, förbundsjurist: 08-613 75 45, katarina.dahlskog@sjf.se

Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationsansvarig: 08-613 75 97, petteri.flanagan.karttunen@sjf.se

 

Senast ändrad 27 februari 2020