Journalistförbundet förlorade tvist i AD

Publicerad 20 juni 2018

Journalistförbundet förlorade idag tvisten om felaktig uppsägning på Östgöta Media. Arbetsdomstolen konstaterar att förbundets medlem saknade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete på Norrköpings Tidningar.

Journalistförbundet förlorade idag tvisten om felaktig uppsägning på Östgöta Media. Arbetsdomstolen konstaterar att förbundets medlem saknade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete på Norrköpings Tidningar.

– Det här visar på orimligheten i att det inte uppställs något krav alls på arbetsgivaren att se till att medarbetare har den kompetens som krävs för att kunna jobba kvar. Samtidigt som arbetsgivaren helt och hållet förfogar över vilken kompetens de anställda måste ha för att kunna behålla jobbet, säger Journalistförbundets förbundsjurist Katarina Dahlskog.

När Östgöta Media i samband med en omorganisation hösten 2016 beslutade att inte längre ha några anställda fotografer sade man upp även Mikael Strand efter närmare 34 års anställning, trots att han har både journalistutbildning från Göteborgs universitet och erfarenhet av arbete som bland annat lokalreporter.

Östgöta Media hävdade att Strand saknade tillräckliga kvalifikationer för att omplaceras till någon av de lediga tjänster som fanns vid tiden för uppsägningen och man menade även att han saknade tillräckliga kvalifikationer för alla tjänster under honom i turordningen.

Nu har domstolen slagit fast att uppsägningen av Mikael Strand var korrekt och att han alltså saknat tillräckliga kvalifikationer för samtliga tjänster han gjort anspråk på. Arbetsdomstolens beslut var inte enigt, två av ledamöterna var skiljaktiga och menade att arbetsgivaren inte visat att Mikael Strand saknade tillräckliga kvalifikationer.

Läs hela domen här

För mer information kontakta:

Katarina Dahlskog, förbundsjurist, Journalistförbundet, 070-6032541

Senast ändrad 2 mars 2020