Glöm inte skicka in motioner till kongressen − senast tisdag 20 februari

Publicerad 16 februari 2018

Journalistförbundets styrelse har tagit fram olika förslag – bland annat om ny handlingsplan, nytt idéprogram och nya stadgar – som kommer att behandlas på förbundets kongress 10-12 april. Tycker du att det är rätt frågor som prioriterats? Påverka förbundets inriktning de kommande åren och skriv en motion till kongressen senast den 20 februari.

Motionera

Skriv en motion till förbundets kongress om vilka frågor och insatser du tycker ska styra Journalistförbundets arbete de närmaste åren. Du hittar information om hur du skriver och skickar in motioner här.

Förbundsstyrelsens förslag

Förbundsstyrelsen lägger fram olika förslag som de 111 valda ombuden ska besluta om på kongressen. Läs mer om förslagen här.

Journalistkongressen 2018 hålls 10-12 april, på Aronsborg i Bålsta utanför Stockholm. Läs mer om kongressen här.

Senast ändrad 5 mars 2020