Färre medlemmar i Journalistförbundet

Publicerad 2 februari 2018

Under 2017 minskade medlemstalet i Journalistförbundet med cirka 500 personer. Det största tappet sker inom dagspress.

Journalistförbundet hade vid årsskiftet 11 945 yrkesaktiva medlemmar, 546 färre än ett år tidigare. Inklusive studerandemedlemmar och pensionärer är medlemstalet 15 499, vilket är en minskning med 494 medlemmar jämfört med årsskiftet 2016-2017. Medlemstappet har pågått sedan 2012 då antalet medlemmar var 17 522, vilket innebär en minskning med tolv procent på fem år.

Den enskilt vanligaste utträdesorsaken är att man lämnat yrket och gått över till annan verksamhet.

Rekryteringen av nya medlemmar har dock inte minskat jämfört med de senaste åren, och under hösten 2017 hade Journalistförbundet det högsta antalet inträden av studenter på flera år.

Ytterligare information om medlemsutvecklingen kommer i Journalistförbundets verksamhetsberättelse som blir klar senare i vår.

Läs mer i Journalisten:

Fler kvinnor lämnar Journalistförbundet – och yrket (journalisten.se)

Senast ändrad 5 mars 2020