Spelregler för press, radio och TV

En viktig del i det självsanerande medieetiska systemet är de publicitetsregler och yrkesregler som finns samlade i ”Spelregler för press, radio och tv”. 

Publicitetsreglerna lägger bland annat vikt vid att ge korrekta nyheter, att respektera den personliga integriteten och att vara försiktig med namnpubliceringar.

Yrkesreglerna lägger fokus på journalistens integritet och anskaffning av material, och fungerar som ett stöd för journalister i sitt dagliga arbete både på redaktionen och ute på fältet.

Utöver publicitetsregler och yrkesregler finns det också riktlinjer mot textreklam, som är tänkta som en vägledning att användas av redaktioner och enskilda journalister.