Uttalande från Nordiska Journalistförbundet

Nordiska Journalistförbundet ser med oro på det isländska medielandskapets utveckling den senaste tiden. I 34 år har Kanal 2 levererat nyheter till allmänheten på Island, men nu är det bara tillgängligt för prenumeranter. För vissa isländare är public service-kanalen RÚV det enda alternativet. De nordiska förbunden har inget emot den affärsmodell Kanal 2 har valt. Vår oro är de negativa effekterna på mediepluralismen på Island som är oundvikliga och utgör ett potentiellt hot mot medias mångfald i framtiden. Ämnet diskuterades grundligt vid det Nordiska Journalistförbundets digitala möte tisdagen den 26 januari.
 
De pluralistiska mediesystemen i de nordiska länderna och i Nord- och Västeuropa är en viktig faktor för att främja demokrati i dessa länder och det skulle vara att föredra om isländska demokratiska institutioner skulle titta på systemen i dessa länder när de utvecklar sitt medielandskap i framtiden.
 
Ulrika Hyllert, ordförande, Svenska Journalistförbundet
Tine Johansen, ordförande, Danska Journalistförbundet
Hanne Aho, ordförande, Finlands Journalistförbund
Hege Iren Frantzen, ordförande, Norska Journalistförbundet
Hjalmar Jonsson, ordförande, Islands journalistförbundet

Senast ändrad 27 januari 2021