Säkerhetsstipendier

Publicerad 14 maj 2018

Journalistförbundet utlyser stipendier för att gå säkerhetskurs för journalister.

Vill du gå en säkerhetskurs för personer som ska arbeta i konfliktzoner så har du nu möjlighet att söka en kurs, ansökan görs via länkar här nedan.

Du kan välja på ett flertal kurstillfällen vid Bernadotteakademin och ett tillfälle för motsvarande kurs (viss skillnad i upplägg mellan kurserna) hos Försvarsmakten. Mer information om respektive kurs hittar du under de olika länkarna till ansökan.

Om du blir antagen kan du få Journalistförbundets säkerhetsstipendium som täcker själva kursavgiften. Alla som antas och är behöriga att söka Journalistförbundets stipendier, kommer att beviljas stipendium. Ansökan ska göras före kursstart. 

Folke Bernadotteakademin: "Skydd mot risker i konfliktområden"

Kursen är att jämföras med en Hostile Environment Awareness Training (HEAT) och godkänd som sådan av den Europeiska Utrikestjänsten (EEAS). Kursen genomförs på Sandö, Kramfors.

Kursen ges ett flertal gånger årligen. Se Bernadotteakademins hemsida

Så här söker du

Du anmäler dig själv via formulär på säkerhetskursens webbplats. När du fått besked att du är antagen kan du ansöka om utbildningsstipendium från Journalistförbundet som täcker själva kursavgiften. Du skickar din stipendieansökan inklusive antagningsbevis via e-post till stipendier@sjf.se.

Försvarsmaktens kurs "Uppdrag i konfliktzon"

Kursen ges en gång per år, under maj månad, av Försvarets Överlevnadsskola på K 3 i Karlsborg.

Kursen vänder sig enbart till journalister till skillnad från kurserna hos Bernadotteakademin som tar in kursdeltagare även från myndigheter och organisationer.

Nästa kurs hålls i maj 2019 och ansökan kan göras i mars 2019. Läs mer om kursen

Eventuella frågor kring säkerhetsstipendiet besvaras av Justus Bennet 08-613 75 03 eller per e-post: stipendier@sjf.se.

Behörig att söka är

Det är upphovsrättsliga regler som avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behörig att söka är alla som haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker (för texter/bilder tilldelas Journalistförbundet kopieringsersättningar/upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access), och alla som medverkat i produktioner av svenska tv-program som sänts i SVT, TV4 AB, TV3 och Kanal 5 (för tv-program tilldelas Journalistförbundet en mindre del upphovsrättsersättningar från CopySwede).

Du ska ha varit publicerad i tryckt skrift/medverkat i produktion av tv-program under de senaste tre åren.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande för behörighet att söka Journalistförbundets stipendier är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Obs! Om din arberbetsgivare betalar kursavgiften är du inte behörig att söka stipendiet.

Senast ändrad 28 september 2018