Professionell engelska i Brighton

Journalistförbundet utlyser 16 språkstipendier i form av 14 dagars intensivkurs i avancerad engelska i Brighton.

Ansökan var öppen 3 - 26 mars 2020.

Om du är anställd, ange arbetsgivare. Om du är frilans, ange uppdragsgivare samt gärna inom vilka ämnesområden du arbetar.
Ange minst tre av dina senaste publiceringar i svenska tidningar/tidskrifter. Har du haft bilder publicerade i böcker, uppge vilka och när.
Obs! Gäller endast språkstipendier.