FOJO-stipendier

Frilansar och arbetslösa kan få stipendium för att delta i en FOJO-kurs. Det gäller FOJO:s avgiftsfria kurser. Stipendiet är 1 000 kronor för varje kursdag och betalas ut efter genomförd kurs. Det är ett stipendium för omkostnader i samband med utbildningen som till exempel boendekostnader och kurslitteratur. Stipendiet gäller inte för FOJO:s kostnadsfria endagsseminarier eller avgiftsbelagda kurser/seminarier.

Sök stipendiet

Du ska först vara antagen till en kurs hos FOJO, sedan ansöker du före kursstart om stipendium hos Journalistförbundet.

Fyll i och skicka in din stipendieansökan här genom att klicka på knapparna längst ner på sidan för att komma till formuläret. Den ena knappen är för dig som är medlem med BankID. Den andra är för icke-medlemmar eller medlemmar utan BankID.

Mejla ditt antagningsbevis ifrån FOJO och dina kontouppgifter till stipendier@sjf.se.

Du kommer att få svar på din ansökan via mejl inom några dagar. 

Behörig att söka

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus, samt i liten del från CopySwede. Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder och i liten del från kopiering av tv-program.

Det är därför som upphovsrättsliga regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker.

Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio och tv inte ingår i ovanstående behörighetskrav.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

För närvarande finns det dock inga pengar från Copyswede att dela ut. Vilket innebär att medverkan i Tv-produktion inte är behörighetsgivande. Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print. 

Eventuella frågor om FOJO-stipendiet besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Journalistförbundet har även stipendier för "Utbildning och kompetensutveckling". Läs mer om det stipendiet här.

 

Senast ändrad 6 februari 2020