Kompetensutveckling

I och med att mediebranschen numera till stor del verkar i den digitala världen så befinner vi oss i ständig förändring. Utvecklingen går snabbt och vi som journalister måste vara flexibla och redo att lära nytt.

Du behöver hålla koll på din kompetensutveckling, och se till att du kan utvecklas på jobbet. Arbetsgivaren kan bekosta vidareutbildning, och om du är frilans finns det kurser att gå hos Journalistförbundet. Du kan även använda dig av Journalistförbundets stipendier för att fylla på med ny kunskap.

Robotar har redan börjat jobba på våra redaktioner, men de har de bara tagit över de mest enformiga journalistiska arbetsuppgifterna. Vi journalister kan ägna oss åt annat, där våra mänskliga egenskaper behövs bättre. I Futurions (TCO:s tankesmedja) rapport “Framtidens färdigheter i ett digitaliserat arbetsliv” har man listat vilka egenskaper och kunskaper som kommer att värderas högt framöver. Här är några av dem:

• Kreativ intelligens

• Social intelligens

• Kritiskt tänkande

• Omdöme/beslutsfattande

• Programmering

Läs gärna mer i Futurions rapport!