Arbetsmiljö

Din telefon och din skrivbordsstol. Det datorsystem du arbetar i. Din relation med din chef och dina kollegor. Din arbetsbelastning. Din kompetensutveckling. Din säkerhet på arbetsplatsen och ute på uppdrag. Kort sagt: allt som påverkar dig i ditt arbete. Detta är din arbetsmiljö.

Det finns många lagar och förordningar som reglerar hur vi har det på jobbet. Dessa skulle kunna sammanfattas i en mening: Alla har rätt till en bra arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ytterst ansvarig

Det yttersta ansvaret ligger på arbetsgivaren, som måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att arbetsmiljön blir så bra som möjligt. Men det är också viktigt att du är medveten om de här frågorna. Till exempel kan du informera om och dokumentera skador eller händelser, även om de inte ledde till något direkt problem. Det kan ha betydelse senare, om det skulle visa sig att du eller någon kollega påverkats negativt – fysiskt eller psykiskt.

Viktig fråga för Journalistförbundet

Vad gör då Journalistförbundet? Jo, vi finns med på alla nivåer: vi arbetar förebyggande, vi går skyddsronder och vi hjälper även medlemmar som drabbats av en arbetsskada. På arbetsplatserna hittar du skyddsombuden som samverkar med arbetsgivarna och hjälper medlemmar i arbetsmiljöfrågor. Vi har också regionala skyddsombud som kan besöka arbetsplatser och ge råd i arbetsmiljöfrågor. På nationell nivå samarbetar vi med andra parter för att försöka stärka arbetsmiljölagstiftningen.

Bli skyddsombud!

Skulle du vilja arbeta mer med arbetsmiljön? Då kanske du skulle passa bra som skyddsombud. Eller är du redan vald som skyddsombud och vill veta mer om vad uppdraget innebär? Läs mer i vår guide för skyddsombud.

Kontakta Förhandlingsjouren om du har frågor om arbetsmiljö.