Foto: Journalistförbundet

Vad är bra framtida villkor för dig?

Vilka utmaningar står du inför i ditt jobb? År 2023 är det dags för oss i Journalistförbundet att förhandla om fem av våra kollektivavtal som reglerar villkoren på många arbetsplatser i mediebranschen. Vad behöver vi tillsammans arbeta med för att få till bra villkor? Gör gärna denna enkla enkät, både du som är anställd eller frilans, så kan vi skicka svaren som ett inspel till de som ska förhandla de nya kollektivavtalen. Välj ett eller flera svarsalternativ. 

Sista dagen för att svara på enkäten var 11 januari 2023.

Senast ändrad 14 mars 2024