Introduktion till kriminaljournalistik 30 maj

Kriminaljournalistiken kan ibland kännas som en egen värld. Det vimlar av speciella begrepp och förkortningar och ofta är anonyma källor viktiga för den som vill vara nyhetsledande. Under den här kursen försöker vi öppna dörren till kriminaljournalistiken för dig som är frilans.

Under den här dagen lotsar journalisterna Johannes Jakobsson och Evalisa Wallin dig hela vägen från hur man får reda på att det begåtts ett brott till hur man hittar historierna bakom den "vanliga" rättegångsrapporteringen. Mellan dessa två punkter går de igenom en rad olika aspekter av kriminaljournalistiken: allt ifrån när olika dokumentet blir offentliga handlingar till vad förundersökningssekretess innebär och hur man får koll på begrepp som gripen, anhållen, häktad, offentlig försvarare och så vidare.
De berättar också om hur du kan hitta idéer och mänskliga öden i myndighetspapper och göra journalistik av dessa kunskaper. Dagen avslutas med Lars Johansson, förundersökningsledare under fallet med mordet på Lisa Holm, som går igenom utredningen och utifrån sitt perspektiv ger sin bild kring hur kontakterna med medierna fungerade.
Mer ur innehållet:

  • Myndigheter i rättskedjan.
  • Diarier att hitta information i.
  • Vem som gör vad i en förundersökning?

Kursledare

Johannes Jakobsson och Evalisa Wallin, frilansjournalister med stor erfarenhet av kriminaljournalistik. 

Datum och tid

30 maj, 10.00-17.00

Plats

Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm

Sista anmälningsdag

11 maj

Kursavgift 

Servicebolagets frilansar: Avgiftsfritt, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 1 200 kr plus 25 % moms, att betala 1 500 kr
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 1 600 kr plus 25 % moms, att betala 2 000 kr

Anmälan

Anmälan senast 11 maj 2018 till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning

Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Besked om man fått plats eller inte på kursen meddelas via e-post i samband med sista anmälningsdatum. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information

Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta kursansvarig: elisabet.wahl@sjf.se.

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor

Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till elisabet.wahl@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 14 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 14 dagar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.

Undantag

Vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.

Övrigt

Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas

Senast ändrad 14 augusti 2018