Löneprocessen och verktyg för rättvisa löner (online)

Få koll på löneprocessen och andra verktyg för att skapa rättvisa löner, såsom samverkan kring lönekartläggning och kompetensutveckling. Vi blandar teori med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten kring olika aspekter i det lokalfackliga lönearbetet.

Utbildningen är delvis partsgemensam och hålls online, via Zoom.

Det finns för närvarande inga kurstillfällen där anmälan är öppen