Rörlig bild för fotografer, 22-23 november, Biskops Arnö

Arbetar du som fotograf och vill bredda ditt kunnande? Då är det här kursen för dig. Under två dagar går rutinerade fotoläraren Pelle Wichmann igenom grunderna för att arbeta med rörlig bild. Kursen hålls på Biskops Arnö utanför Stockholm med övernattning så att första kursdagen kan tänjas ut och bli lång.

Det här är en kurs direkt riktad till dig som frilansar som fotograf i huvudsak. Under de två kursdagarna får du lära dig mer om att arbeta och berätta med rörlig bild. 
Kursledare går igenom hur man arbetar: hela vägen från vilken teknik du behöver till vad du ska tänka på ute på uppdrag till hur du sätter ihop ett eget inslag. Tanken är att du efter kursen ska ha tagit ett steg på vägen mot att kunna börja arbeta som frilans även inom rörlig bild.

Kunskapskrav

Du bör ha vana att jobba i Mac-miljö. Du kan ha fördel om du pluggar på redigering med FinalCut ProX innan kursen t ex via YouTube.

Utrustning

Ta med en extern hårddisk med snabb uppkoppling så du kan få med dig din film hem. 
Det är inget krav, men ta med dig Mac-dator med förinstallerat redigeringsprogram FinalCut ProX. 
Dessutom om du har stativ, digital bandare, mikrofon, hörlurar och annan videoutrustning, ta gärna med det.

Kursledare

Pelle Wichmann, mångårig fotolärare och fotograf. 

Datum och tid

22-23 november, exakta start- och sluttider meddelas senare, men räkna med heldagar. 

Plats

Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, Biskops Arnö vägen 30, Bålsta

Sista anmälningsdag

10 november. 

Kursavgift

Detta är en specialkurs där det utgår en extra avgift, till skillnad från vårt ordinarie kursutbud. Detta beror bland annat på att det är bara ett begränsat antal deltagare som kan delta.

Frilansmedlemmar (gäller inte i-medlemmar): 2 500 + 25 % moms. Att betala: 3 125 kronor. 

Övriga medlemmar i Journalistförbundet (I mån av plats): 4 000 kronor + 25 % moms. Att betala: 5 000 kronor. 

Ej medlemmar i Journalistförbundet (I mån av plats): 6 000 kronor + 25 % moms. Att betala: 7 500 kronor. 

Vad ingår i avgiften?

I den här avgiften ingår själva kursen, boende på Biskops Arnö samt de måltider som serveras under kursen. Dock inte middag den 23 november. Resan dit och ifrån kursen ingår inte heller i avgiften.

Anmälan


Kursanmälan görs senast 10 november 2018 till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. 
När anmälan kommit in till vårt kansli skickas en faktura ut på hela beloppet.


Turordning

Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan. Begränsat antal platser. Frilansmedlemmar (detta gäller inte i-medlemmar) har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag.
 Den som är anmäld till kursen, men som inte tilldelas någon kursplats kan välja att kvarstå på reservlista.

Avbokning
 

Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras hela kursavgiften. Platsen kan dock överlåtas till den som står i tur på vår reservlista till aktuell kurs, eller om reserver saknas till annan frilans. Överlåtelse av kursplats kan endast ske via Journalistförbundet Frilans kansli.
 Vid avbokning efter sista anmälningsdag på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn återbetalas inbetald kursavgift, endast mot uppvisande av giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan.
 Anmäld som tilldelats kursplats, men som uteblir från kursen utan att avboka debiteras hela kursavgiften.

Vid få anmälningar


Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in eller flyttas till annat datum. Om kursen ställs in återbetalas hela den inbetalda kursavgiften. Om kursen flyttas till annat datum kan anmäld välja att kvarstå som anmäld till kursen eller återta sin anmälan. Till den som väljer att återta sin anmälan när kursen flyttas till annat datum återbetalas hela den inbetalda kursavgiften. Vi lämnar inte ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas
 

 

Senast ändrad 5 september 2018