Linnéa Palme

 • Producent
 • Researcher
 • Skribent
Kan Terrorism, Leadership and Command & Control, Ledningssystem, Nato, Försvar, Kris och Beredskapsfrågor.
Erbjuder Omvärldsanalys och hantering.
https://leadercommandcontrol.wordpress.com/about/

Filosofie kandidatexamen i Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet Försvarshögskolan.

April 2023 arrangerade jag en heldag om Arktis, klimat kultur och säkerhet på Försvarshögskolan.
Har arrangerat liknande event på andra teman och andra platser där jag bjuder in gäster och arrangerar allt.

Utbildad 3 år psykologi vid Lunds universitet, examinerad internationell kulturprojektledare
Läs mer Fäll ihop

Verksamhetsort

Stockholm, Stockholms län

Adress

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Sociala medier

Ämnen

 • Internationellt/utrikes
 • Kultur
 • Resor
 • Samhälle
 • Feature

Media

 • Tidning/tidskrift
 • Webb
 • Tv/film

Språk

 • Engelska
 • Franska