Helena Eriksson Kjellgren

 • Redaktör
 • Reporter
 • Fotograf
Jag har en magisterexamen i journalistik och skriver och fotograferar med ambitionen att alltid hålla hög kvalitet. Jag är bra på att hitta historier, människor och på att hantera komplex information som exempelvis vetenskapligt material. Är alltid mån om god research och om att hålla mig uppdaterad med aktuell forskning, i synnerhet inom samhälls- och humanvetenskaperna. Jag har gärna både ett globalt och historiskt perspektiv på de jobb jag gör.

Kunder har genom åren varit dagspress, nyhetsbyråer, magasin, kundtidningar och bokförlag. Några exempel på kunder jag samarbetat med är TT Nyhetsbyrån, Nyhetsbyrån PM och LL-förlaget. Jag har ockå skrivit fackböcker och undervisningsmaterial och varit redaktör för några tidningar, bland annat för Apollos inflightmagasin Stopover.
Läs mer Fäll ihop

Verksamhetsort

Stockholm, Stockholms län

Ämnen

 • Vetenskap
 • Religion/filosofi
 • Samhälle
 • Hälsa
 • Miljö

Media

 • Tidning/tidskrift
 • Webb

Språk

 • Engelska