Chatarina Almqvist

 • Reporter
 • Skribent
 • Redaktör
Jag skriver artiklar och reportage med särskild inriktning på friluftsliv och barn och ungas hälsa, den fysiska såväl som den psykiska. Det är områden jag är väldigt intresserad av och har stor erfarenhet inom.

Jag har tidigare jobbat som journalist och redaktör både inom dagspress, på nyhetsbyråer (däribland Reuters), för kund- och organisationstidningar, webb och nyhetsbrev. Jag har även jobbat som redaktör på informationsavdelningar, bland annat Miljödepartementet.

Min bredd är till stor nytta för både dig som kund och för mig som journalist. Jag är van att skriva artiklar och reportage för olika typer av medier och är noga med att:
* leverera välskrivna och genomarbetade texter
* hålla deadline
* följa uppdragsbeskrivning
* hålla det antal tecken som är överenskommet
* höra av mig i tid om något förändras under arbetets gång.

Som frilansjournalist har jag bland annat skrivit för Friluftsliv, Allergia, Celiakiforum och SOS Alarm.

Läs mer Fäll ihop

Verksamhetsort

Stockholm, Stockholms län

Har lokalkännedom om

 • Täby, Stockholms län
 • Kalmar, Kalmar län
 • Öland, Jönköpings län

Telefonnummer

Firmanamn

Journalist Chatarina Almqvist

Ämnen

 • Barn/unga
 • Natur/djur
 • Miljö
 • Hälsa
 • Samhälle

Media

 • Tidning/tidskrift
 • Webb

Språk

 • Engelska