Anna Löfdahl

  • Skribent
  • Redaktör
  • Korrekturläsare
Jag frilansar som journalist och strategisk kommunikatör inom klimat och hållbar utveckling. Min specialkompetens är den globala vattenfrågan, klimatfrågan och näringslivets avgörande roll i omställningen. Jag är väl bevandrad i journalistiska format för print, rörligt och SoMe.

Jag är också en vass korrekturläsare och textredigerare.

Jag gick ut Journalistlinjen i Stockholm 1993 och tog en master i journalistik 2020. Min uppsats handlar om hur
svenska nyhetsmedier skildrar den globala omställningen.


Läs mer Fäll ihop

Verksamhetsort

Stockholm, Stockholms län

Telefonnummer

Firmanamn

Firma Nuit

Adress

Sankt Eriksplan 1, 113 20 Stockholm

Sociala medier

Ämnen

  • Miljö
  • Näringsliv
  • Vetenskap

Media

  • Tidning/tidskrift
  • Webb

Språk

  • Engelska