Seminarium måndag 2/7 kl. 12:45 - 13:45

Fackligt arbete utan anställning eller kollektivavtal – hur gör vi det möjligt?

Måndag 2/7 kl. 12:45 - 13:45: Rätten att bedriva fackligt arbete lokalt är skyddad i lag. Men inte för alla. Allt fler jobbar i dag utan kollektivavtal och utan anställning som uppdragstagare. Då gäller inte lagen. Hur kan vi skapa system som möjliggör fackligt arbete på lokal nivå även för dessa grupper?

Frilansare, egenanställd, giggare, projektanställd på medieproduktionsbolag. Det finns allt fler sorters atypiska anställningsformer på arbetsmarknaden. Och många av dem innebär arbete utan kollektivavtal. Antingen för att de klassas som egenföretagande eller för att arbetsgivaren inte har tecknat kollektivavtal. Mer än 20% av Journalistförbundets medlemmar är frilansare, och många journalister arbetar idag på produktionsbolag utan kollektivavtal. Vi vill på detta seminarium diskutera hur olika aktörer på arbetsmarknaden ser på dessa gruppers möjligheter att tillsammans förbättra sina villkor.

Samtalsledare: Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet

Medverkande:

  • Stephen Schad, VD, Frilans Finans
  • Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO
  • Jonna Knibestöl, Marknadschef Norden, Testbirds
  • Henrik Simonsen, Frilansjournalist, styrelsledamot, Journalistförbundet Frilans Riks

Tid: Måndag 2/7 2018 kl.12:45 - 13:45. TCO-landet, Strandgatan 19 Visby.

Facebook-event för seminariet.

Senast ändrad 19 juni 2018