Foto: Journalistförbundet

Magnus Jonsson – ny kommunikationschef

Publicerad 5 februari 2024

Hej Magnus Jonsson, som 15 januari började arbeta som kommunikationschef på Journalistförbundet.

Vad är din roll på Journalistförbundet?

– Jag är sedan tre veckor tillbaka kommunikationschef på Journalistförbundet. Det innebär att jag ansvarar för verksamheten på avdelningen Medlem och kommunikation, det vill säga leder och fördelar det interna arbetet. Jag är också ansvarig för den kommunikation som tas fram av förbundet och som framför allt går ut till medlemmarna. I rollen ingår också att ha en dialog med andra aktörer såsom fackförbund inom TCO för att dels lära av varandra, dels kunna arbeta långsiktigt och strategiskt som förbund.

Vem är du?

– Jag är en person som kontinuerligt har gått mellan anställning i Regeringskansliet och civilsamhället. Under åren på Regeringskansliet har jag bland annat arbetat med internationella utbildningsfrågor, jämställdhetspolitik och då särskilt prostitution och människohandel samt folkhälsofrågor. Jag har också haft möjlighet att vara chef vid två tidigare tillfällen, både på Regeringskansliet och inom civilsamhället. Till detta har jag under alla år på arbetsmarknaden haft ett fackligt engagemang, vilket bland annat resulterat i ordförandeskap på heltid inom Saco på Regeringskansliet liksom att ha ingått i Akavias förbundsstyrelse.

I övrigt är jag förälder till två tonåringar, villaägare i Huddinge med ständiga renoveringsprojekt, liksom medlem i ett band. Jag ser en tjusning med att löpträna liksom att ge mig ut på isen för långfärdsskridskor.

Vilka utmaningar finns i att kommunicera med målgruppen journalister?

– Medlem och kommunikation är en nybildad avdelning. Syftet med avdelningen är att det arbete som bedrivs också ska generera förutsättningar för ökad medlemsrekrytering. Vi måste visa varför Journalistförbundet är fackförbundet för journalister och vad som gör det värt att vara medlem. Detta ska genomsyra vårt arbete, vilket är en utmaning. Som tur är finns det åtta synnerligen kompetenta medarbetare på avdelningen med erfarenhet och kunskaper om vad som behöver göras och hur det ska genomföras.
 

Kontakta Magnus:
magnus.jonsson@sjf.se
079-14 31 607

Senast ändrad 5 februari 2024