Foto: Journalistförbundet

Journalisters säkerhet i fokus på UNESCO:s konferens

Publicerad 14 november 2023

Vid UNESCO:s generalkonferens i Paris sätter det allvarliga politiska läget i världen ljuset på frågan om journalisters säkerhet i samband med konflikter, straffrihet för brott mot journalister och även frågan om desinformation.

– UNESCO fyller en viktig roll när det gäller att stärka fri, oberoende och pluralistisk media globalt. Inte minst frågan om säkerhet för journalister är något som UNESCO lyft de senaste åren, säger Tove Carlén, jurist och internationell sekreterare på Journalistförbundet som representerar Journalistförbundet vid den pågående generalkonferensen.

År 2012 antogs FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet. Vid årets generalkonferens har många länder lyft vikten av att implementera handlingsplanen.

– Det visar hur viktigt det är att det finns den typen av överenskommelser när det politiska läget i världen blir mer och mer allvarligt. Det hjälper oss som verkar för att upprätthålla demokratiska värden att förvara, och i den mån det går flytta fram våra positioner, säger Tove Carlén.

Journalistförbundet deltar som observatör

UNESCO:s generalkonferens pågår i Paris mellan den 7–22 november. Journalistförbundet deltar som observatör i den svenska delegationen, under kommunikations- och informationskommissionen som pågår den 13–14 november.

UNESCO är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

Här mer information om generalkonferensen. 

 
 

Senast ändrad 14 november 2023