Foto: Journalistförbundet

Karin Linder: "Legitimiteten ligger i den egna yrkesetiken"

Publicerad 17 april 2023

Vår nya kanslichef Karin Linder var tidigare generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening. Hon lyfter i en krönika i Biblioteksbladet hur journalister och bibliotekarier har besläktade uppdrag när information ställs mot desinformation. Men medan journalister agerar offentligt är bibliotekarierna nästan alltid anonyma. Fler borde ta plats i debatten utifrån sin kunskap och det samhälleliga värdet av allas rätt till information, skriver Karin Linder.

Läs hela krönikan här.

Senast ändrad 17 april 2023