Foto: Journalistförbundet

Förhandlingar om nytt dagspressavtal fortsätter

Publicerad 28 april 2023

Förhandlingarna mellan Journalistförbundet och arbetsgivarorganisationen Medieföretagen om ett nytt kollektivavtal för området dagspress kommer att fortsätta in i maj månad.

Enligt parternas ursprungliga planering skulle ett nytt avtal ha varit klart under april månad. Nu har Journalistförbundet och Medieföretagen kommit överens om att fortsätta förhandlingarna även nästa vecka.

Förhandlingar för nya kollektivavtal på de fyra andra avtalsområdena kommer att fortsätta under våren. Det rör avtalsområdena public service, tidskrift, kommersiell etermedia och bemanning. Kollektivavtal på public service förhandlas också i nästa vecka.

Senast ändrad 28 april 2023