Lärdomar om säkerhet vid europeiskt möte

Publicerad 16 februari 2023

15-16 februari har Journalistförbundet varit medarrangör för en konferens och workshop i Stockholm med deltagare från våra systerorganisationer i Europa. Säkerhet och hot och hat mot journalister var temat.

Dagarna i Stockholm var en del av det EU-finansierade projektet ”Safety4Journalists” och anordnades av European Federation of Journalists, EFJ, med Svenska Journalistförbundet som medarrangör. Syftet med hela projektet är att öka säkerheten för journalister i Europa.

Flera experter delade med sig av sin kunskap, och tillsammans diskuterade deltagarna möjliga vägar framåt i arbetet för stärkt säkerhet.

Alberto Escorcia
Alberto Escorcia är frilans, expert på cybersäkerhet samt sociala medier-analytiker.
Alberto Escorcia
Alberto Escorcia visade sitt verktyg som till exempel kan identifiera trollbotar i sociala medier.
Anna Kähkönen
Anna Kähkönen, ombudsman på finska journalistförbundet och representant för Foundation for Journalistic Culture (JOKES).
Ulrika Hyllert och Maja Sever
Ulrika Hyllert, ordförande för svenska journalistförbundet, och Maja Sever, ordförande för EFJ och kroatiska journalistförbundet.

 

Qasim Ijaz
Qasim Ijaz, ansvarig för hantering av hot och hat inom dansk public service.

Expertråd om säkerhet

David Bevan är internationell säkerhetsexpert och -utbildare. Han är inte med på bild men vi ställde några frågor till honom vid hans besök i Stockholm.

Har du några generella råd till en journalist som ska åka på ett riskfyllt uppdrag?

– Tänk igenom vilka frågor du behöver ställa dig innan du åker. Analysera om du har den erfarenhet och utbildning som behövs för att genomföra uppdraget. Ta fram riktlinjer utifrån det uppdrag som du ska genomföra – ska du bevaka en konfiltzon eller terrorattentat? Olika uppdrag kräver olika säkerhetsåtgärder.

Vad gör jag om min arbets-/uppdragsgivare inte är medveten om riskerna med uppdraget?

– Det är viktigt att det finns en gemensam bild av vilka risker uppdraget innebär och att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren visar att de är medvetna om säkerhetsaspekterna. Helst ska du som journalist ha det finnas ett skriftligt underlag som båda parter är medvetna om.

Finns det något särskilt som frilansar ska tänka på?

– Generellt är frilansar bättre på säkerhetsfrågor eftersom de måste tänka igenom det mesta själva innan de åker på farliga uppdrag. Samtidigt har frilansar en tendens att hålla sig för sig själva och inte samarbeta med andra journalister kring sina uppdrag. Det är inte bra ur säkerhetssynpunkt. Det är bättre att hålla ihop med andra journalister när du reser. Du bör i vart fall hålla kontakt med personer på hemmaplan som vet var du befinner dig om något skulle hända.

Senast ändrad 14 mars 2023