Avtalskrav för tidskrift lyftes på konferens

Publicerad 1 februari 2023

Vilka krav ska förbundet ställa i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för området tidskrift? Det diskuterade fackligt aktiva på en avtalskonferens 1 februari. 

Journalistförbundets fem kollektivavtal för områdena dagspress, public service, kommersiella etermedier, bemanning och tidskrift ska i år förhandlas med arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. En avtalskonferens genomförs på varje avtalsområde. Onsdag 1 februari hölls den tredje av fem konferenser, med fokus på tidskrift. 

– Det har varit väldigt värdefullt att få diskutera tidskriftsfrågor separat. Roligt med så insatta och kloka deltagare! Dagen har präglats av diskussioner om hur löneprocessen fungerar och för låga lönenivåer för flera grupper. Stress, möjlighet till ledighet och distansarbete diskuterades också, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

De förslag på krav som deltagarna på konferensen gemensamt tog fram, ska nu lämnas över till den delegation som ska förhandla själva kollektivavtalet. I februari ska avtalsdelegationen sedan ta fram förbundets kravlista, som ska lämnas över till arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. 

Några röster om de viktigaste kraven

Vi ställde en fråga till några av deltagarna på konferensen, "Vad är viktigast för just dina medlemmar att Journalistförbundet driver i avtalsförhandlingarna?"

Nellie Pilsetnek

Nellie Pilsetnek, Bonnier Business Media (Resumé):

– Det som nått mig är att medlemmarna vill att vi månar om mer jämställda löner.  Det skulle kunna uppnås med bättre läge på ingångslönen, det vill säga högre lägstalöner. Jag uppfattar också att det finns åsikter om att enskilda individer som kommit in på låg lönenivå, borde få möjlighet till ett lönelyft som gör att de hamnar på den lönenivå de bör vara på. Det borde ligga i arbetsgivarens intresse för att hålla arbetsplatsen attraktiv och behålla duktiga medarbetare. Låga löner skapar förstås missnöje, vi vet redan att det inte hjälper med applåder för att motivera anställda. 

Madeleine Nilsson

 

Madeleine Nilsson, Bonnier Business Media-klubben (Dagens Media):

– Det absolut viktigaste är lönen – storleken på potten. Särskilt nu när vi har fått reallönesänkningar på grund av den höga inflationen. Många är frustrerade efter den senaste lönerevisionen.

Annika Boltegård

Annika Boltegård, LRF Media-klubben:

– Att vi driver på för att få upp de låga lönerna. Ett problem är att många nyanställda går in på för låg nivå. Utjämningen ska inte tas från potten. Löneutveckling för dem som har jobbat länge. 

Senast ändrad 1 februari 2023