Avtalskrav för etermedier lyftes på konferens

Publicerad 8 februari 2023

Vilka krav ska förbundet ställa i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för området etermedier? Det diskuterade fackligt aktiva på en avtalskonferens 8 februari. 

Journalistförbundets fem kollektivavtal för områdena dagspress, public service, kommersiella etermedier, bemanning och tidskrift ska i år förhandlas med arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. En avtalskonferens genomförs på varje avtalsområde. Onsdag 8 februari hölls den fjärde av fem konferenser, med fokus på etermedier. 

– Deltagarna har varit otroligt engagerade och diskussionsglada! Dagen har handlat om allt från hur slitigt det är att arbeta tidig morgon väldigt ofta till den stress som uppstår när det inte tas in vikarie. Vi har också diskuterat vilka skrivningar som är klart sämre i just eteravtalet än förbundets övriga avtal, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

De förslag på krav som deltagarna på konferensen gemensamt tog fram, ska nu lämnas över till den delegation som ska förhandla själva kollektivavtalet. Senare i februari ska avtalsdelegationen ta fram förbundets kravlista, som ska lämnas över till arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. 

Några röster om de viktigaste kraven

Vi ställde en fråga till några av deltagarna på konferensen, "Vad är viktigast för just dina medlemmar att Journalistförbundet driver i avtalsförhandlingarna?"

Anton Säll

Anton Säll, Altinget:

– Lönerna, och särskilt att få upp golvet, är viktigast för våra medlemmar. 

Victoria Banozic

Victoria Banozic, TV4:

– Att minska effekterna av reallönesänkningen så gott det går. Det här senaste året har varit otroligt kännbart för våra medlemmar. För oss på TV4 är arbetstidsförkortning också mycket viktigt, eftersom vi jobbar mycket tidiga morgnar och sena kvällar.

Senast ändrad 8 februari 2023