Oro över inriktningen för svensk biståndspolitik

Publicerad 19 januari 2023

De fackliga centralorganisationerna TCO, LO och Saco vill att regeringen inkluderar civilsamhället och de fackliga organisationerna i arbetet kring hur det svenska biståndet ska utvecklas. 

Det är i ett gemensamt uttalande som TCO, LO och Saco vänder sig till regeringen och biståndsminister Johan Forssell.

I pressmeddelandet skriver de tre centralorganisationerna att Sverige sänker ambitioner i biståndspolitiken och om den oro som finns för framtiden:

”Enprocentsmålet slopas och stödet till FN:s arbete minskar, liksom stödet till forskning om utvecklingsfrågor. Anslagen till civilsamhällets biståndsarbete monteras ned.

I ett gemensamt uttalande och brev till biståndsminister Johan Forssell ställer sig samtliga fackföreningar inom LO, TCO och Saco bakom uppmaningen att inkluderas i dialog om hur svenskt bistånd än mer effektivt kan bidra till fattigdomsbekämpning, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Svenska fackförbund och den gemensamma biståndsorganisationen Union to Union jobbar hårt och systematiskt tillsammans med fackförbund i låg- och medelinkomstländer för att skapa säkrare arbetsplatser, tryggare anställningar, bättre arbetsvillkor och en inkluderande klimatomställning. Inom samtliga tre centralorganisationer finns nu en stor oro över utvecklingen inom biståndspolitiken.”

Läs hela pressmeddelandet på TCO:s webbsida.

Journalistförbundet är medlemmar i TCO och har flera biståndsprojekt för journalister i världen via svenska Union to Union och i samarbete med Internationella journalistfederationen IFJ. Läs mer på Union to Unions webbsida.
 

Senast ändrad 20 januari 2023